Template:PatchDiff/November 4, 2014 Patch/tf/resource/tf romanian.txt

From (Dev) Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
2152821528Other Notes:
2152921529Players drop the tickets when they die.
2153021530Dropped tickets return to their home after 15 seconds."
N/A21531"TF_TargetID_Disable_Floating" "TargetID - Dezactivează bara cu viață plutitoare"
N/A21532"[english]TF_TargetID_Disable_Floating" "TargetID - Disable Floating HealthBar"
N/A21533"ToolTip_TargetID_Disable_Floating" "Dacă e setată, plasează bara cu viață de la TargetID în interiorul placuței cu numele caracterului"
N/A21534"[english]ToolTip_TargetID_Disable_Floating" "If set, places TargetID HealthBar inside the character nameplate"
N/A21535"TF_TargetID_Alpha" "TargetID Alpha"
N/A21536"[english]TF_TargetID_Alpha" "TargetID Alpha"
N/A21537"ToolTip_TargetID_Alpha" "Setează transparența placuței cu numele de la TargetID"
N/A21538"[english]ToolTip_TargetID_Alpha" "Set the translucency the TargetID name plate"
N/A21539"TF_DadliestCatch" "Dadliest Catch"
N/A21540"[english]TF_DadliestCatch" "The Dadliest Catch"
N/A21541"TF_DadliestCatch_Desc" "E cephaloposh! E cephalopractical! Acest kit de ultimă generație de deghizare în caracatiță îi va face pe toți să creadă că împroști cu cerneală din orificii."
N/A21542"[english]TF_DadliestCatch_Desc" "It's cephaloposh! It's cephalopractical! This state-of-the-art octopus disguise kit will have everyone thinking you squirt ink out of your orifices."
2153121543}
2153221544}