Template:PatchDiff/November 4, 2014 Patch/tf/resource/tf dutch.txt

From (Dev) Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
52735273"[english]TF_Gift_RandomPerson" "Secret Saxton"
52745274"TF_Gift_RandomPerson_Desc" "Als je dit actievoorwerp gebruikt, wordt er een willekeurig geschenk gegeven\naan een willekeurige persoon op de server!"
52755275"[english]TF_Gift_RandomPerson_Desc" "When used, this Action Item gives a random gift\nto a random person on the server!"
5276N/A"TF_UseFail_NotInGame_Title" "Speel Eerst Een Spel!"
N/A5276"TF_UseFail_NotInGame_Title" "Speel eerst een spel!"
52775277"[english]TF_UseFail_NotInGame_Title" "Join A Game First!"
52785278"TF_UseFail_NotInGame" "Dit voorwerp kan alleen gebruikt worden in een spel."
52795279"[english]TF_UseFail_NotInGame" "This item can only be used from within a game."
5280N/A"TF_UseFail_NotOnTeam_Title" "Kies Eerst Een Team!"
N/A5280"TF_UseFail_NotOnTeam_Title" "Kies eerst een team!"
52815281"[english]TF_UseFail_NotOnTeam_Title" "Join A Team First!"
52825282"TF_UseFail_NotOnTeam" "Dit voorwerp kan alleen gebruikt worden als je een team hebt gekozen."
52835283"[english]TF_UseFail_NotOnTeam" "This item can only be used after you have joined a team."
71017101"[english]Store_IntroText_Winter3" "It's the final sale of the decade, possibly, and that means we're selling all the stuff we were prevented from selling... at LUDICROUS PRICES! That's right – the European Union Paint Sale Treaty of 2001 has finally expired, and the European Union Paint Sale Treaty of 2011 has yet to be ratified.\n\nGrab these items now, before the fat cats in Brussels get wind of it!"
71027102"Notification_System_Message" "�Systeembericht:� %message%"
71037103"[english]Notification_System_Message" "�System Message:� %message%"
7104N/A"TF_UseBackpackExpander_Title" "Rugzak Uitbreiden?"
N/A7104"TF_UseBackpackExpander_Title" "Rugzak uitbreiden?"
71057105"[english]TF_UseBackpackExpander_Title" "Expand Backpack?"
71067106"TF_UseBackpackExpander_Text" "Weet je zeker dat je je rugzak wil uitbreiden naar %new_size% vakken? (%item_name% heeft nog %uses_left% gebruik(en) over voordat het uit je voorraad verwijdert wordt)"
71077107"[english]TF_UseBackpackExpander_Text" "Are you sure you want to expand your backpack to %new_size% slots? (%item_name% has %uses_left% use(s) before it will be removed from your inventory)"
7108N/A"TF_UseBackpackExpanderFail_Title" "Kan Niet Uitbreiden!"
N/A7108"TF_UseBackpackExpanderFail_Title" "Kan niet uitbreiden!"
71097109"[english]TF_UseBackpackExpanderFail_Title" "Cannot Expand!"
71107110"TF_UseBackpackExpanderFail_Text" "Je rugzak is al naar de maximale capaciteit uitgebreid."
71117111"[english]TF_UseBackpackExpanderFail_Text" "Your backpack has already been expanded to maximum capacity."
73137313"[english]TF_Wearable_Apparel" "Apparel"
73147314"TF_Homefront_Blindfold" "Heroïsche Hachimaki"
73157315"[english]TF_Homefront_Blindfold" "Hero's Hachimaki"
N/A7316"TF_Homefront_Blindfold_Desc" " "
N/A7317"[english]TF_Homefront_Blindfold_Desc" ""
73167318"TF_MNC_Hat" "De Atletische Supporter"
73177319"[english]TF_MNC_Hat" "The Athletic Supporter"
73187320"TF_MNC_Hat_Desc" "[Vul hier je favoriete regionale team in]"
1030310305"[english]ItemNameCraftNumberFormat" " #%s1"
1030410306"TF_sniperbell" "Een geluid afspelen wanneer het snipergeweer volledig opgeladen is."
1030510307"[english]TF_sniperbell" "Play a sound when the Sniper rifle is fully charged"
10306N/A"Tooltip_sniperbell" "Als dit ingesteld is, zal het snipergeweer automatisch een geluid afspelen wanneer het volledig opgeladen is."
N/A10308"Tooltip_sniperbell" "Als je dit hebt ingesteld, zal het snipergeweer automatisch een geluid afspelen wanneer het volledig opgeladen is."
1030710309"[english]Tooltip_sniperbell" "If set, the Sniper rifle will automatically play a sound when fully charged."
1030810310"Econ_holiday_restriction_birthday" "Feestdagbeperking: verjaardag van TF"
1030910311"[english]Econ_holiday_restriction_birthday" "Holiday Restriction: TF Birthday"
1090310905"[english]IT_KeyboardCommand_ItemTest" "[F7] Show Test Item UI"
1090410906"IT_KeyboardCommand_ItemTestBots" "[F8] Botbesturingsscherm weergeven"
1090510907"[english]IT_KeyboardCommand_ItemTestBots" "[F8] Show Bot Control UI"
10906N/A"Tooltip_SteamScreenshots" "Als je dit ingesteld hebt worden screenshots automatisch opgeslagen op Steam."
N/A10908"Tooltip_SteamScreenshots" "Als je dit hebt ingesteld, worden screenshots automatisch opgeslagen op Steam."
1090710909"[english]Tooltip_SteamScreenshots" "If set, screenshots will automatically be saved to Steam."
1090810910"Store_TryItem" "Nu proberen!"
1090910911"[english]Store_TryItem" "Test It Out!"
1129911301"[english]TF_Bombinomicon_Badge_Desc" "'If ye gaze upon one tome-themed badge this year, MAKE IT NOT THIS ONE!' - Merasmus the Magician'"
1130011302"TF_HalloweenCauldron2011" "Antieke Halloween-verrassingsketel"
1130111303"[english]TF_HalloweenCauldron2011" "Antique Halloween Goodie Cauldron"
11302N/A"TF_HalloweenCauldron2011_Desc" "Je kunt het deksel van deze ketel los wrikken om te zien wat voor rare dingen er in zitten... vanuit je rugzak... ALS JE DURFT."
N/A11304"TF_HalloweenCauldron2011_Desc" "Je kunt het deksel van deze ketel loswrikken om te zien wat voor rare dingen erin zitten... vanuit je rugzak... ALS JE DURFT."
1130311305"[english]TF_HalloweenCauldron2011_Desc" "You can pry open the lid of this cauldron to see what strangeness lies within... from your backpack... IF YOU DARE."
1130411306"TF_Gibus_Style_Ghastlierest" "Gruwelijkerste"
1130511307"[english]TF_Gibus_Style_Ghastlierest" "Ghastlierest"
1205412056"[english]TF_Set_HiddenDetective" "Eliminating The Impossible"
1205512057"Attrib_MysterySolvingTimeDecrease" "Vermindert mysterieoplossingstijd met tot %s1%"
1205612058"[english]Attrib_MysterySolvingTimeDecrease" "Reduces mystery solving time by up to %s1%"
12057N/A"Tooltip_hud_fastswitch" "Met deze optie kun je tussen wapens wisselen zonder het wapenkeuzemenu te gebruiken."
N/A12059"Tooltip_hud_fastswitch" "Als je dit hebt ingesteld, kun je tussen wapens wisselen zonder het wapenkeuzemenu te gebruiken."
1205812060"[english]Tooltip_hud_fastswitch" "If set, you can change weapons without using the weapon selection menu."
1205912061"TF_Wearable_Backpack" "Rugzak"
1206012062"[english]TF_Wearable_Backpack" "Backpack"
1251612518"[english]RefurbishItem_RemoveStrangeScores" "Clear all of the score counters on this strange item? This will set all of the values to 0."
1251712519"TF_nocrosshaironscopezoom" "SNIPER: Richtmerk verwijderen wanneer ingezoomd."
1251812520"[english]TF_nocrosshaironscopezoom" "SNIPER: Hide crosshair when zoomed in."
12519N/A"Tooltip_nocrosshaironscopezoomn" "Als dit ingesteld is, zullen zowel de standaard als de aangepaste richtmerken verdwijnen bij het inzoomen met alle snipergeweren, en blijft alleen de richtlaser over."
N/A12521"Tooltip_nocrosshaironscopezoomn" "Als je dit hebt ingesteld, zullen zowel de standaard als de aangepaste richtmerken verdwijnen bij het inzoomen met alle snipergeweren, en blijft alleen de richtlaser over."
1252012522"[english]Tooltip_nocrosshaironscopezoomn" "If set, when zoomed in with any sniper rifles, the default and custom crosshairs will automatically disappear leaving only the rifle targeting laser."
1252112523"TF_Bundle_MysteriousPromo2" "Mysterieuze promo 2"
1252212524"[english]TF_Bundle_MysteriousPromo2" "Mysterious Promo 2"
1508215084Bezorg het Australium naar de kop van de raket om de ronde te winnen.
1508315085 
1508415086Overige opmerkingen:
15085N/ASpelers laten het Australium vallen wanneer ze sterven. Gevallen Australium keert terug naar het beginpunt na 15 seconden."
N/A15087Spelers laten het Australium vallen wanneer ze sterven. Gevallen Australium keert na 15 seconden terug naar het beginpunt."
1508615088"[english]sd_doomsday_description" "Objective:
1508715089Deliver the Australium to the rocket warhead to win the round.
1508815090 
1810118103"[english]Attrib_CallingCardOnKill" "Leave a Calling Card on your victims."
1810218104"TF_CombatTextDoesntBlock" "Schadetekst voorkomt niet effecten boven het hoofd (b.v. \"CRIT!\")"
1810318105"[english]TF_CombatTextDoesntBlock" "Damage text doesn't prevent overhead effects (e.g. \"CRIT!\")"
18104N/A"Tooltip_CombatTextDoesntBlock" "Als dit ingesteld is zal schadetekst niet voorkomen dat de tekst van bonuseffecten ook boven de hoofden van spelers verschijnt. (bv. \"CRIT!\")"
N/A18106"Tooltip_CombatTextDoesntBlock" "Als je dit hebt ingesteld, zal schadetekst niet voorkomen dat de tekst van bonuseffecten ook boven de hoofden van spelers verschijnt. (bv. \"CRIT!\")"
1810518107"[english]Tooltip_CombatTextDoesntBlock" "If set, damage text won't prevent bonus-effect text from appearing above players' heads as well. (e.g. \"CRIT!\")"
1810618108"TF_MVM_Map_Ghost_Town" "Ghost Town"
1810718109"[english]TF_MVM_Map_Ghost_Town" "Ghost Town"
1856918571"[english]GameUI_HudPlayerClassUsePlayerModelDialogConfirm" "Yes"
1857018572"GameUI_HudPlayerClassUsePlayerModelDialogCancel" "Nee"
1857118573"[english]GameUI_HudPlayerClassUsePlayerModelDialogCancel" "No"
18572N/A"ToolTip_HudPlayerClassUsePlayerModel" "Als dit is ingesteld zal de karakterklasse op de HUD het echte spelersmodel gebruiken."
N/A18574"ToolTip_HudPlayerClassUsePlayerModel" "Als je dit hebt ingesteld zal de karakterklasse op de HUD het echte spelersmodel gebruiken."
1857318575"[english]ToolTip_HudPlayerClassUsePlayerModel" "If set, the player class HUD will use the player's actual model."
18574N/A"Tooltip_RomeVisionOptIn" "Als dit ingesteld is zal Romevisie in Mann vs. Machine ingeschakeld worden als iemand op de server het Gulden Gebladerte in zijn of haar rugzak heeft."
N/A18576"Tooltip_RomeVisionOptIn" "Als je dit hebt ingesteld, zal Romevisie in Mann vs. Machine ingeschakeld worden als iemand op de server het Gulden Gebladerte in zijn of haar rugzak heeft."
1857518577"[english]Tooltip_RomeVisionOptIn" "If set, Romevision will be enabled in Mann vs. Machine mode if any player on the server has The Hardy Laurel in their backpack."
1857618578"ToolStrangifierUntradableWarning" "\n\nDit voorwerp (%s1) is niet ruilbaar en zal je %s2 niet ruilbaar maken!"
1857718579"[english]ToolStrangifierUntradableWarning" "\n\nThis %s1 is untradable and will make your %s2 untradable!"
2130221304"[english]Msg_PickedUpFlagHalloween2014" "picked up the tickets!"
2130321305"Msg_CapturedFlagHalloween2014" "is in de val van Merasmus getrapt!"
2130421306"[english]Msg_CapturedFlagHalloween2014" "fell for Merasmus's trap!"
21305N/A"Msg_DefendedFlagHalloween2014" "heeft de tickets verdedigt!"
N/A21307"Msg_DefendedFlagHalloween2014" "heeft de tickets verdedigd!"
2130621308"[english]Msg_DefendedFlagHalloween2014" "defended the tickets!"
N/A21309"doomsday_event_setup_goal" "Breng de tickets naar de top van de Strongmann!"
N/A21310"[english]doomsday_event_setup_goal" "Get the tickets to the top of the Strongmann!"
2130721311"TF_HALLOWEEN_DOOMSDAY_KILL_KARTS_NAME" "Carnival of Carnage: Bumperkleven"
2130821312"[english]TF_HALLOWEEN_DOOMSDAY_KILL_KARTS_NAME" "Carnival of Carnage: Bumper Crop"
21309N/A"TF_HALLOWEEN_DOOMSDAY_KILL_KARTS_DESC" "Dood 30 vijanden door hun botsauto's van de baan te duwen."
N/A21313"TF_HALLOWEEN_DOOMSDAY_KILL_KARTS_DESC" "Dood 30 vijanden door hun botsauto's van de baan te botsen."
2131021314"[english]TF_HALLOWEEN_DOOMSDAY_KILL_KARTS_DESC" "Kill 30 enemies by bumping their bumper cars off the tracks."
2131121315"TF_HALLOWEEN_DOOMSDAY_COLLECT_DUCKS_NAME" "Carnival of Carnage: Een vreemde eend in de strijd"
2131221316"[english]TF_HALLOWEEN_DOOMSDAY_COLLECT_DUCKS_NAME" "Carnival of Carnage: Up All Night To Get Ducky"
2132021324"[english]TF_HALLOWEEN_DOOMSDAY_RESPAWN_TEAMMATES_NAME" "Carnival of Carnage: ReinKartnation"
2132121325"TF_HALLOWEEN_DOOMSDAY_RESPAWN_TEAMMATES_DESC" "Respawn 30 geesten van teamgenoten tijdens botsautospellen."
2132221326"[english]TF_HALLOWEEN_DOOMSDAY_RESPAWN_TEAMMATES_DESC" "Respawn 30 ghost teammates during bumper car games."
N/A21327"TF_HALLOWEEN_DOOMSDAY_TINY_SMASHER_NAME" "Carnival of Carnage: Ontwapening"
N/A21328"[english]TF_HALLOWEEN_DOOMSDAY_TINY_SMASHER_NAME" "Carnival of Carnage: Arms Reduction"
2132321329"TF_HALLOWEEN_DOOMSDAY_TINY_SMASHER_DESC" "Dood 15 vijanden onder invloed van de alleen-melee-vloek van Merasmus."
2132421330"[english]TF_HALLOWEEN_DOOMSDAY_TINY_SMASHER_DESC" "Kill 15 enemies while under the effect of Merasmus's melee-only curse."
2132521331"TF_HALLOWEEN_DOOMSDAY_WIN_MINIGAMES_NAME" "Carnival of Carnage: Bumper tot bumper tot bumper"
2133021336"[english]TF_HALLOWEEN_DOOMSDAY_MILESTONE_NAME" "Carnival of Carnage: Step Right Up"
2133121337"TF_HALLOWEEN_DOOMSDAY_MILESTONE_DESC" "Verdien 4 van de Carnival of Carnage-prestaties."
2133221338"[english]TF_HALLOWEEN_DOOMSDAY_MILESTONE_DESC" "Earn 4 of the Carnival of Carnage achievements."
N/A21339"KillEaterEvent_HalloweenOverworldKills" "Carnivaldoden"
N/A21340"[english]KillEaterEvent_HalloweenOverworldKills" "Carnival Kills"
N/A21341"KillEaterEvent_HalloweenUnderworldKills" "Carnival Underworld-doden"
N/A21342"[english]KillEaterEvent_HalloweenUnderworldKills" "Carnival Underworld Kills"
N/A21343"KillEaterEvent_HalloweenMinigamesWon" "Gewonnen carnivalspellen"
N/A21344"[english]KillEaterEvent_HalloweenMinigamesWon" "Carnival Games Won"
2133321345"TF_UnlockedCrate_Type" "Ontgrendeld krat"
2133421346"[english]TF_UnlockedCrate_Type" "Unlocked Crate"
21335N/A"TF_Halloween2014Crate_Desc" "Dit griezelige krat is slecht een beperkte\ntijd beschikbaar. Sommige van de voorwerpen zijn\nBespookt en Vreemd...\n\nHij is al ontgrendeld en klaar om te openen!"
N/A21347"TF_Halloween2014Crate_Desc" "Dit griezelige krat is slechts een beperkte\ntijd beschikbaar. Sommige van de voorwerpen zijn\nBespookt en Vreemd...\n\nHij is al ontgrendeld en klaar om te openen!"
2133621348"[english]TF_Halloween2014Crate_Desc" "This creepy crate is only available for a\nlimited time. Some of the items inside are\nHaunted and Strange...\n\nIt's already unlocked and ready to open!"
2133721349"TF_HalloweenCauldron2014" "Halloween-cadeauketel"
2133821350"[english]TF_HalloweenCauldron2014" "Halloween Gift Cauldron"
21339N/A"TF_HalloweenCauldron2014_Desc" "Je kan het deksel van deze ketel los wrikken om te zien wat voor rare dingen er in zitten... vanuit je rugzak... ALS JE DURFT."
N/A21351"TF_HalloweenCauldron2014_Desc" "Je kunt het deksel van deze ketel loswrikken om te zien wat voor rare dingen erin zitten... vanuit je rugzak... ALS JE DURFT."
2134021352"[english]TF_HalloweenCauldron2014_Desc" "You can pry open the lid of this cauldron to see what strangeness lies within... from your backpack... IF YOU DARE."
2134121353"TF_SupplyCrate_Halloween2014_Scout" "Ontgrendeld Griezelig Scout-krat"
2134221354"[english]TF_SupplyCrate_Halloween2014_Scout" "Unlocked Creepy Scout Crate"
2137821390"[english]TF_How_To_Control_Kart" "Use your MOVEMENT KEYS to drive your kart.\n\nPress your SECONDARY FIRE key to perform a boost attack!\n\nThe more your kart gets damaged, the further you will fly when bumped"
2137921391"TF_How_To_Control_Ghost" "Gebruik je SPRINGTOETS om te vliegen.\n\nRaak een levende teamgenoot aan om terug te keren tot het rijk der levenden!"
2138021392"[english]TF_How_To_Control_Ghost" "Press your JUMP KEY to fly.\n\nTouch a living teammate to return to the mortal plane!"
N/A21393"TF_Weapon_Necro_Smasher" "Necropletter"
N/A21394"[english]TF_Weapon_Necro_Smasher" "Necro Smasher"
2138121395"TF_Weapon_Necro_Smasher_Desc" " "
2138221396"[english]TF_Weapon_Necro_Smasher_Desc" ""
2138321397"TF_sf14_medic_herzensbrecher" "De Herzensbrecher"
2138621400"[english]TF_sf14_medic_hundkopf" "The Hundkopf"
2138721401"TF_sf14_medic_kriegsmaschine_9000" "De Kriegsmaschine-9000"
2138821402"[english]TF_sf14_medic_kriegsmaschine_9000" "The Kriegsmaschine-9000"
N/A21403"TF_sf14_vampire_makeover" "De Vampierenvisage"
N/A21404"[english]TF_sf14_vampire_makeover" "The Vampire Makeover"
2138921405"TF_sf14_vampiric_vesture" "Het Vampierenvest"
2139021406"[english]TF_sf14_vampiric_vesture" "The Vampiric Vesture"
2139121407"TF_sf14_nugget_noggin" "De Kippenkop"
2139221408"[english]TF_sf14_nugget_noggin" "The Nugget Noggin"
2139321409"TF_sf14_fowl_fists" "De Pluimveepoten"
2139421410"[english]TF_sf14_fowl_fists" "The Fowl Fists"
21395N/A"TF_sf14_ghost_of_spies_checked_past" "De Geest van in het Verleden Gecheckte Spy's"
N/A21411"TF_sf14_talon_trotters" "De Kippenpoten"
N/A21412"[english]TF_sf14_talon_trotters" "The Talon Trotters"
N/A21413"TF_sf14_scout_hunter_head" "De Hunter-hoed"
N/A21414"[english]TF_sf14_scout_hunter_head" "The Head Hunter"
N/A21415"TF_sf14_scout_hunter_arm" "De Geïnfecteerde Klauwen"
N/A21416"[english]TF_sf14_scout_hunter_arm" "The Claws And Infect"
N/A21417"TF_sf14_scout_hunter_legs" "De Gekke Benen"
N/A21418"[english]TF_sf14_scout_hunter_legs" "The Crazy Legs"
N/A21419"TF_sf14_ghost_of_spies_checked_past" "De Geest der Gecheckte Spy's"
2139621420"[english]TF_sf14_ghost_of_spies_checked_past" "The Ghost of Spies Checked Past"
2139721421"TF_sf14_hooded_haunter_classes" "De Kweller met de Kap"
2139821422"[english]TF_sf14_hooded_haunter_classes" "The Hooded Haunter"
2140221426"[english]TF_sf14_skinless_slashers" "The Scaly Scrapers"
2140321427"TF_sf14_marsupial_man" "De Buideldierbink"
2140421428"[english]TF_sf14_marsupial_man" "The Marsupial Man"
N/A21429"TF_sf14_kanga_kickers" "De Roerenners"
N/A21430"[english]TF_sf14_kanga_kickers" "The Kanga Kickers"
N/A21431"TF_sf14_roo_rippers" "De Kangoeklauwen"
N/A21432"[english]TF_sf14_roo_rippers" "The Roo Rippers"
2140521433"TF_sf14_marsupial_muzzle" "De Buideldierbek"
2140621434"[english]TF_sf14_marsupial_muzzle" "The Marsupial Muzzle"
2140721435"TF_sf14_hw2014_spy_voodoo_hat" "Het Scherm van de Schaduwman"
2140821436"[english]TF_sf14_hw2014_spy_voodoo_hat" "The Shadowman's Shade"
2140921437"TF_sf14_nightmare_fedora" "De Nachtmerriejager"
2141021438"[english]TF_sf14_nightmare_fedora" "The Nightmare Hunter"
N/A21439"TF_sf14_the_rogues_rabbit" "De Haas uit de Hoed"
N/A21440"[english]TF_sf14_the_rogues_rabbit" "The Rogue's Rabbit"
2141121441"TF_sf14_iron_fist" "De IJzeren Vuist"
2141221442"[english]TF_sf14_iron_fist" "The Iron Fist"
2141321443"TF_sf14_beep_man" "De Biep Man"
2141421444"[english]TF_sf14_beep_man" "The Beep Man"
N/A21445"TF_sf14__soul_of_spensers_past" "De Geest van Verloren Dispensers"
N/A21446"[english]TF_sf14__soul_of_spensers_past" "The Soul of 'Spensers Past"
N/A21447"TF_sf14_tiny_texan" "De Kleine Texaan"
N/A21448"[english]TF_sf14_tiny_texan" "The Tiny Texan"
2141521449"TF_sf14_spy_facepeeler" "De Smoelenschiller"
2141621450"[english]TF_sf14_spy_facepeeler" "The Facepeeler"
2141721451"TF_sf14_sniper_ostrich_legs" "De Mr. Mundee's Wilde Rit"
2142421458"[english]TF_sf14_deadking_head" "The Forgotten King's Restless Head"
2142521459"TF_sf14_deadking_pauldrons" "Het Schouderpantser van de Vergeten Koning"
2142621460"[english]TF_sf14_deadking_pauldrons" "The Forgotten King's Pauldrons"
N/A21461"TF_sf14_demo_cyborg" "De Oogborg"
N/A21462"[english]TF_sf14_demo_cyborg" "The Eyeborg"
2142721463"TF_sf14_explosive_mind" "Het Mannhattan-project"
2142821464"[english]TF_sf14_explosive_mind" "The Mannhattan Project"
N/A21465"TF_sf14_ghoul_gibbing_gear" "De Uitrusting van de Grafschenderdoder"
N/A21466"[english]TF_sf14_ghoul_gibbing_gear" "The Ghoul Gibbin' Gear"
N/A21467"TF_sf14_hellhunters_headpiece" "De Heljagers Hoed"
N/A21468"[english]TF_sf14_hellhunters_headpiece" "The Hellhunter's Headpiece"
N/A21469"TF_sf14_the_supernatural_stalker" "De Bovennatuurlijke Stalker"
N/A21470"[english]TF_sf14_the_supernatural_stalker" "The Supernatural Stalker"
2142921471"TF_sf14_hw2014_engi_gnome_beard" "De Tuinborstels"
2143021472"[english]TF_sf14_hw2014_engi_gnome_beard" "The Garden Bristles"
2143121473"TF_sf14_the_battle_bird" "De Vechtvogel"
2143221474"[english]TF_sf14_the_battle_bird" "The Battle Bird"
2143321475"TF_sf14_the_creatures_grin" "De Grijns van het Beest"
2143421476"[english]TF_sf14_the_creatures_grin" "The Creature’s Grin"
N/A21477"TF_sf14_hw2014_robot_arm" "De Brandstichters Bovenarm"
N/A21478"[english]TF_sf14_hw2014_robot_arm" "The Arsonist Apparatus"
N/A21479"TF_sf14_hw2014_robot_legg" "De Mocccasinmachine."
N/A21480"[english]TF_sf14_hw2014_robot_legg" "The Moccasin Machinery"
N/A21481"TF_sf14_lollichop_licker" "De Lollylikker"
N/A21482"[english]TF_sf14_lollichop_licker" "The Lollichop Licker"
2143521483"TF_sf14_mr_juice" "Meneer Sap"
2143621484"[english]TF_sf14_mr_juice" "Mr. Juice"
2143721485"TF_sf14_vampyro" "De Vampyro"
2143821486"[english]TF_sf14_vampyro" "The Vampyro"
N/A21487"TF_sf14_halloween_bone_cut_belt" "De Botte Riem"
N/A21488"[english]TF_sf14_halloween_bone_cut_belt" "The Bone-Cut Belt"
N/A21489"TF_sf14_halloween_bull_locks" "De Stierenvlechten"
N/A21490"[english]TF_sf14_halloween_bull_locks" "The Bull Locks"
N/A21491"TF_sf14_halloween_minsk_beef" "Het Minskvlees"
N/A21492"[english]TF_sf14_halloween_minsk_beef" "The Minsk Beef"
2143921493"TF_sf14_heavy_robo_chest" "Het Onbeweeglijke Pak"
2144021494"[english]TF_sf14_heavy_robo_chest" "The Immobile Suit"
N/A21495"TF_kritz_or_treat_canteen" "De Kritz of je Leven-veldfles"
N/A21496"[english]TF_kritz_or_treat_canteen" "The Kritz or Treat Canteen"
2144121497"TF_sf14_cursed_cruise" "De Kleine Hollander"
2144221498"[english]TF_sf14_cursed_cruise" "The Li'l Dutchman"
N/A21499"TF_sf14_turtle_head" "Dell in het Schild"
N/A21500"[english]TF_sf14_turtle_head" "Dell in the Shell"
2144321501"TF_sf14_turtle_legs" "Scholierenschubben"
2144421502"[english]TF_sf14_turtle_legs" "Scholars Scales"
N/A21503"TF_sf14_turtle_shell" "Een Mannelijk Schild"
N/A21504"[english]TF_sf14_turtle_shell" "A Shell of a Mann"
2144521505"TF_Set_SF14_Medic_Dog" "Canis Ex Machina"
2144621506"[english]TF_Set_SF14_Medic_Dog" "Canis Ex Machina"
2144721507"TF_Set_SF14_Medic_Templar" "De Tempelier"
2145221512"[english]TF_Set_SF14_Scout_Chicken" "The Deep-Fried Dummy"
2145321513"TF_Set_SF14_Soldier_SupernaturalHunter" "De Sergeant Helsing"
2145421514"[english]TF_Set_SF14_Soldier_SupernaturalHunter" "The Sgt. Helsing"
N/A21515"TF_Set_SF14_Heavy_Minotaur" "Het Minskbeest"
N/A21516"[english]TF_Set_SF14_Heavy_Minotaur" "The Minsk Beast"
2145521517"TF_Set_SF14_Sniper_Kangaroo" "De Manngoeroe"
2145621518"[english]TF_Set_SF14_Sniper_Kangaroo" "The Manngaroo"
2145721519"TF_Set_SF14_Sniper_Lizard" "De Reptiloid"
2146221524"[english]TF_Set_SF14_Demo_Skeleton" "The Forgotten King"
2146321525"TF_Set_SF14_Medic_Vampire" "Dr. Acula"
2146421526"[english]TF_Set_SF14_Medic_Vampire" "Dr. Acula"
N/A21527"TF_DeadliestCatch" "De Dodelijkste Vangst"
N/A21528"[english]TF_DeadliestCatch" "The Deadliest Catch"
N/A21529"TF_DeadliestCatch_Desc" "Het is cephaloposh! Het is cephalopraktisch! Deze state-of-the-art octopusvermommingskit zal iedereen laten denken dat je inkt uit al je openingen spuit!"
N/A21530"[english]TF_DeadliestCatch_Desc" "It's cephaloposh! It's cephalopractical! This state-of-the-art octopus disguise kit will have everyone thinking you squirt ink out of your orifices."
N/A21531"sd_doomsday_event_description" "Doel:
N/A21532Pak de tickets en breng ze naar de top van de Strongmann! Wees gereed om je kracht te testen!
N/A21533Andere Opmerkingen:
N/A21534Spelers laten de tickets vallen wanneer ze sterven.
N/A21535Gevallen tickets keren na 15 seconden terug naar het beginpunt."
N/A21536"[english]sd_doomsday_event_description" "Objective:
N/A21537Get the tickets and deliver them to the top of the Strongmann! Get ready to test your strength!
N/A21538Other Notes:
N/A21539Players drop the tickets when they die.
N/A21540Dropped tickets return to their home after 15 seconds."
N/A21541"TF_TargetID_Disable_Floating" "TargetID - Zwevende gezondheidsmeter uitschakelen"
N/A21542"[english]TF_TargetID_Disable_Floating" "TargetID - Disable Floating HealthBar"
N/A21543"ToolTip_TargetID_Disable_Floating" "Als je dit hebt ingesteld, wordt de TargetID-gezondheidsmeter in de spelersnaamplaat geplaatst"
N/A21544"[english]ToolTip_TargetID_Disable_Floating" "If set, places TargetID HealthBar inside the character nameplate"
N/A21545"TF_TargetID_Alpha" "TargetID Alpha"
N/A21546"[english]TF_TargetID_Alpha" "TargetID Alpha"
N/A21547"ToolTip_TargetID_Alpha" "Stel de doorzichtbaarheid van de TargetID-naamplaat in"
N/A21548"[english]ToolTip_TargetID_Alpha" "Set the translucency the TargetID name plate"
N/A21549"TF_DadliestCatch" "De Gevaderlijke Vangst"
N/A21550"[english]TF_DadliestCatch" "The Dadliest Catch"
N/A21551"TF_DadliestCatch_Desc" "Het is cephaloposh! Het is cephalopraktisch! Deze state-of-the-art octopusvermommingskit zal iedereen laten denken dat je inkt uit al je openingen spuit!"
N/A21552"[english]TF_DadliestCatch_Desc" "It's cephaloposh! It's cephalopractical! This state-of-the-art octopus disguise kit will have everyone thinking you squirt ink out of your orifices."
2146521553}
2146621554}