Aktualizacja z 21 sierpnia 2008

From (Dev) Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
Źródło: http://store.steampowered.com/news/1767/ (angielski)

Lista zmian

Team Fortress 2

  • Dodano komendę -noborder do opcji startowych umożliwiającą grę w oknie bez obramowania.
  • Naprawiono crash podczas uruchamiania powiązany z wczytywaniem się pliku tf2_playerstats.dmx.
  • Naprawiono crash systemu materiałów.